Geodeta Malopolska

Gedoezja w Małopolsce

Geodeta – czym się zajmuje?

Geodeci używają technologii do mierzenia dużych odległości z dużą dokładnością przy użyciu starożytnej i nowoczesnej technologii.

Co robi geodeta?

Bez względu na to, czy nazywasz ich geodetami, czy inżynierami geodezji, ich zadaniem jest nauka o pomiarach oparta na dużych trajektoriach. Jest to proces matematyki stosowanej i fizyki, co oznacza, że zajmuje się ona raczej pomiarami i obliczeniami materialnymi niż teorią. Geodeci dokonują pomiarów na lądzie, na morzu i za pomocą potężnych teleskopów, aby obliczyć nasze najważniejsze procesy planetarne i niektóre pozaziemskie. Jest to jedna z najstarszych nauk, używana do pomiaru fluktuacji i faz księżyca do przewidywania pływów. Technicy GIS i inni specjaliści od mapowania wykorzystują dane geodezyjne do wielu różnych zastosowań.

Geodeci mierzą takie rzeczy jak wahania grawitacyjne, odległości między wieloma punktami (dotyczy to ciał planetarnych i tych na Ziemi lub tych między Ziemią a innymi ciałami planetarnymi) oraz procesy nieregularne, takie jak ruch skorupy ziemskiej i aktywność polarna.

Wykorzystują one proste i złożone urządzenia, takie jak teledetekcja i „poziomowanie”. Ostatnio, od czasu wynalezienia technologii satelitarnej, stosują one GIS i inne metody mapowania cyfrowego do obliczania odległości. Mówi się, że poprzez pomiar ciał w przestrzeni kosmicznej, geodeta może zmierzyć odległość dwóch punktów na Ziemi z dokładnością do około 1 mm.

Geodezja w Polsce

W Polsce, geodeci zajmują się głównie branżą architektoniczną i budowlaną. Zajmują się oni następującymi zadaniami:

  1. Wykonują mapy do celów projektowych
  2. Wydzielają granice działek i ich podziały
  3. Nanoszą nowe elementy na istniejące już mapy
  4. Wytyczają dokładną powierzchnie lokalu lub działki
  5. inwentaryzują przyłącza

Praca geodety to odpowiedzialne ale bardzo ciekawe zajęcie. Dzięki zautomatyzowaniu niektórych procesów, praca polega głównie na wprowadzaniu danych do urządzenia.

Gdzie pracuje geodeta?

Zdecydowana większość geodetów pracuje w służbach geodezyjnych i planistycznych jako geodeci. Będą oni pracować z i dla służb architektonicznych, wykonując pomiary w celu zapewnienia, że budynki lub plany urbanistyczne są zbudowane na strukturalnie solidnej powierzchni, we właściwych miejscach i że pomiary są wyrównane. Będą oni zaznajomieni ze sprzętem do pomiarów geofizycznych i będą mogli z łatwością współpracować z tymi samymi grupami osób.

Jako profesjonalni geodeci mogą teoretycznie pracować na wykopaliskach archeologicznych i paleontologicznych. Prawdę mówiąc, większość paleontologów i archeologów zatrudnia własnych geodetów. Mogą oni również pracować na budowach, ale podobnie jak archelogia, jest to mniej prawdopodobne z tych samych powodów. Ich kwalifikacje są nastawione na znacznie większe jednostki miary, zwykle te niewidoczne dla ludzkiego oka.

Innym pracodawcą jest rząd. Geodeci pracują również dla instytutów badawczych, takich jak państwowe jednostki naukowe i służba geologiczna.

1 Comment

  • Warto jeszcze wspomńiec ze geodeta tworzy nowe plany zagospodarowania. Bardzo często geodeci znajdują prace w urzędach miasta


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *