Geodeta Malopolska

Gedoezja w Małopolsce

Przeglądasz w posty w kategorii Geodezja

Jak zostać geodetą i technikiem mapowania

Technik geodezji wymaga posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej. Jednak niektórzy geodeci posiadają wykształcenie policealne w zakresie techniki pomiarowej. Technik geodezyjny uczy się zawodu pod nadzorem geodety, począwszy od prostych obowiązków, takich jak wprowadzanie danych do komputerów i praca z nimi, aż po pomoc w podejmowaniu decyzji o sposobie i miejscu pomiaru gruntu. Continue reading „Jak zostać geodetą i technikiem mapowania”

Montaż ogrodzenia – czy należy zbadać teren przed przystąpieniem do prac?

Jeśli myślisz o montażu ogrodzenia lub zleceniu komuś zrobienia tego za Ciebie, skontaktowanie się z profesjonalnym geodetą gruntowym powinno być najwyższym priorytetem. Wiele razy właściciel domu lub wykonawca ogrodzenia stwierdzał, że „znalazł znaczniki wbijane przez geodetów” i nie potrzebuje profesjonalisty do pomocy. W niektórych przypadkach takie działanie jest w porządku, ale czasem może to prowadzić do poważnych problemów i możliwych pozwów sądowych. Continue reading „Montaż ogrodzenia – czy należy zbadać teren przed przystąpieniem do prac?”

Kiedy należy wykonać badania terenu?

Istnieje wiele przypadków, w których dana osoba może potrzebować wykonania pomiarów gruntu na swojej nieruchomości. Dotyczy to zarówno właścicieli nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkalnych. Profesjonalni geodeci posiadają wiedzę niezbędną do wykonania pewnych usług, które mogą być wymagane do wykonania pomiarów. Dotyczy to m.in. lokalizacji stref zalewowych istniejących na terenie nieruchomości, wymagań dotyczących linii brzegowej dla nowych budynków, lokalizacji drzew, gdy wymagają tego wymagania miasta lub powiatu, a także rozstrzygnięcia, gdzie znajdują się linie brzegowe nieruchomości. Continue reading „Kiedy należy wykonać badania terenu?”

Techniki geodezyjne i badania terenowe

Badania terenowe są wykorzystywane do określenia granic terenu z różnych powodów, w tym sprzedaży lub zakupu nieruchomości, postawienia ogrodzenia lub projektów o większej skali, takich jak budowa dróg i autostrad. Chociaż istnieje wiele różnych technik geodezyjnych, najczęściej stosuje się pięć podstawowych. Te pięć technik może być stosowanych samodzielnie lub, najczęściej, w połączeniu z inną formą lub w innej formie. Continue reading „Techniki geodezyjne i badania terenowe”

Geodeta – czym się zajmuje?

Geodeci używają technologii do mierzenia dużych odległości z dużą dokładnością przy użyciu starożytnej i nowoczesnej technologii.

Co robi geodeta?

Bez względu na to, czy nazywasz ich geodetami, czy inżynierami geodezji, ich zadaniem jest nauka o pomiarach oparta na dużych trajektoriach. Jest to proces matematyki stosowanej i fizyki, co oznacza, że zajmuje się ona raczej pomiarami i obliczeniami materialnymi niż teorią. Geodeci dokonują pomiarów na lądzie, na morzu i za pomocą potężnych teleskopów, aby obliczyć nasze najważniejsze procesy planetarne i niektóre pozaziemskie. Jest to jedna z najstarszych nauk, używana do pomiaru fluktuacji i faz księżyca do przewidywania pływów. Technicy GIS i inni specjaliści od mapowania wykorzystują dane geodezyjne do wielu różnych zastosowań. Continue reading „Geodeta – czym się zajmuje?”

Tworzenie map – geneza

Od początków tworzenia map do chwili obecnej wyzwanie przedstawienia okrągłej Ziemi lub jej części na płaskiej kartce papieru bez wprowadzania nadmiernych zniekształceń przyciągnęło uwagę wielu geografów, fizyków, astronomów, matematyków i twórców map. Pomijając okres średniowiecza, kiedy to reprezentacje powierzchni Ziemi były tworzone pod wpływem ideologii religijnej i obarczone znaczeniem symbolicznym (np. słynne mapy o orientacji wschodniej, przedstawiające Ziemię jako okrągły dysk, podzielony na trzy kontynenty morzem w kształcie litery T i otoczony oceanem w kształcie litery O), dokładne odwzorowanie Ziemi, jak jest ona znana w danym czasie, zawsze było ważnym celem współczesnego tworzenia map.

MAPA TO

Nie oznacza to, że temat projekcji map cieszył się takim samym zainteresowaniem od czasów starożytnej Grecji, kiedy to Claudius Ptolemy pisał swoją słynną Geografię, aż do XX wieku. Continue reading „Tworzenie map – geneza”