Geodeta Malopolska

Gedoezja w Małopolsce

Jak zostać geodetą i technikiem mapowania

Technik geodezji wymaga posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej. Jednak niektórzy geodeci posiadają wykształcenie policealne w zakresie techniki pomiarowej. Technik geodezyjny uczy się zawodu pod nadzorem geodety, począwszy od prostych obowiązków, takich jak wprowadzanie danych do komputerów i praca z nimi, aż po pomoc w podejmowaniu decyzji o sposobie i miejscu pomiaru gruntu.

Technicy zajmujący się tworzeniem map zazwyczaj wymagają ukończenia szkoły średniej, oprócz kursów lub szkoleń z zakresu zastosowania technologii, takich jak systemy informacji geograficznej (GIS). Są oni szkoleni w miejscu pracy pod doświadczonym kierownikiem ds. kartografii. Podczas tego szkolenia uczysz się, jak mapy są przechowywane, jak tworzyć w bazach danych i innych umiejętności mapowania.

Perspektywy pracy stają się coraz bardziej obiecujące dla tych, którzy posiadają certyfikaty. Certyfikację oferuje American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). National Society of Professional Surveyors oferuje również Certyfikowanego Technika Geodety. Uczniowie szkół średnich, którzy mogą chcieć wykonywać ten zawód, powinni brać udział w zajęciach z algebry, geometrii, trygonometrii, kreślarstwa, rysunku mechanicznego i informatyki, aby mieć jak największą przewagę w zdobyciu zatrudnienia.

Opis stanowiska technika geodezji i kartografii

Technik geodezyjny udaje się na miejsce pracy, aby zarejestrować pomiary geodezyjne i zebrać dodatkowe informacje wymagane przez zespół specjalistów. Obsługują oni urządzenia pomiarowe, takie jak elektroniczny sprzęt do pomiaru odległości lub urządzenia technologii GIS.

Technicy ci wyznaczają i zaznaczają stosy, aby przeprowadzić pomiary i wyszukać poprzednie punkty pomiarowe. Wprowadzają do komputerów dane znalezione w instrumentach pomiarowych. Praca technika mapowania pomaga fotogrametrowi i kartografowi w tworzeniu i aktualizacji map poprzez wybór informacji z baz danych oraz edycję i przetwarzanie obrazów zebranych w terenie. Opracowują oni mapy wyznaczające granice, wysokość, położenie wody i inne ważne cechy. Zapewniają również dokładność map poprzez ich aktualizację i identyfikację obszarów, które mogły nie zostać zarejestrowane.

Zarówno geodeta jak i technik tworzący mapy powinni posiadać umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i aktywnego słuchania. Musi również posiadać wytrzymałość fizyczną wynikającą z różnych środowisk, długich godzin pracy na nogach i noszenia sprzętu.

Technik geodezyjny- kariera zawodowa

Obliczenie krzywej dla nowej drogi, zlokalizowanie kopalni czy znalezienie granic na kawałku ziemi – wszystko to zależy od wysiłków geodetów i techników mapujących, którzy zbierają dane i tworzą mapy powierzchni Ziemi. Technicy geodezyjni pomagają geodetom i inżynierom wykonywać i dokumentować pomiary powierzchni ziemi. Umieszczają oni stosy i szukają wcześniejszych punktów pomiarowych, takich jak kamienne znaczniki.

Technicy geodezyjni zazwyczaj pracują w pełnym wymiarze godzin, na zewnątrz, przy każdej pogodzie. Stoją oni przez długi czas i mogą chodzić i wspinać się po wzgórzach niosąc ciężkie instrumenty. Być może będą musieli dojeżdżać do pracy na duże odległości, a nawet tymczasowo przenieść się na miejsce pracy. Technicy odwzorowujący pomagają kartografom i fotogrametrom tworzyć mapy z informacyjnych baz danych, a także edytować i przetwarzać obrazy zebrane w terenie.

Technicy zajmujący się tworzeniem map zazwyczaj pracują w pełnym wymiarze godzin. Zazwyczaj używają oni komputerów w środowisku biurowym i mogą podróżować do sądów lub biur prawniczych w celu uzyskania zasobów badawczych. Niektórzy specjalizują się w systemach informacji geograficznej (lub GIS) do konwersji danych o lokalizacji do formatu cyfrowego w celu szerszego wykorzystania. Większość techników zajmujących się geodezją i mapowaniem pracuje dla firm inżynieryjnych, geodezyjnych i kartograficznych lub dla samorządów lokalnych w dziale autostrad lub planowania. Większość geodetów posiada dyplom szkoły średniej lub jego odpowiednik i uczy się w tej pracy od geodety. Technicy zajmujący się mapowaniem potrzebują doświadczenia w pracy z GIS i często mają odpowiednie wykształcenie wyższe lub licencjackie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *