Geodeta Malopolska

Gedoezja w Małopolsce

Techniki geodezyjne i badania terenowe

Badania terenowe są wykorzystywane do określenia granic terenu z różnych powodów, w tym sprzedaży lub zakupu nieruchomości, postawienia ogrodzenia lub projektów o większej skali, takich jak budowa dróg i autostrad. Chociaż istnieje wiele różnych technik geodezyjnych, najczęściej stosuje się pięć podstawowych. Te pięć technik może być stosowanych samodzielnie lub, najczęściej, w połączeniu z inną formą lub w innej formie.

Triangulacja

Technika ta wykorzystuje szereg stałych punktów lub stacji w obszarze, który ma być mierzony. Stacje te są połączone jako trójkąty, łączące się i nakładające na siebie. Z tych punktów mierzone są kąty. Jest to najpowszechniej stosowana technika geodezyjna, a także najbardziej efektywna w tym sensie, że minimalizuje liczbę różnych potrzebnych pomiarów.

Trilateracja

Stosując te same zasady, które zostały opisane w metodzie triangulacji technik geodezyjnych, trilateracja dodaje elektroniczny sprzęt do pomiaru odległości. Pozwala to na szybsze i łatwiejsze mapowanie nierównego i nierównego terenu.

Niwelacja

Technika ta wykorzystywana jest do wyznaczania wysokości terenu. Zaczyna się od stałego punktu, np. metalowego słupa i za pomocą niwelatora przemieszcza się w górę i w dół obszaru, wyznaczając po drodze wysokość w określonych punktach. Każdy z tych punktów stanowi część obliczeń, które są wyznaczane za pomocą metod trygonometrycznych. Najczęstszym zastosowaniem tego typu techniki geodezyjnej jest określanie informacji do map wysokościowych.

Trawers

Metoda, w której szereg linii o z góry ustalonych i zmierzonych odległościach i długościach łączy się ze sobą w różnych punktach w określonym miejscu. Te linie trawersowe mogą być otwarte lub zamknięte i mogą być łatwo przesuwane po nierównym terenie lub przeszkodach, które są na drodze. Technika ta jest najczęściej stosowana w geodezji dla nowych dróg, linii kolejowych i innych tego typu projektów liniowych.

Promieniowanie

Najczęściej stosowana wraz z tablicą płaską, ta technika geodezyjna jest często stosowana w połączeniu z metodami triangulacji i pomiarów trawersowych. Metoda ta przyjmuje stałą pozycję nad miejscem położenia ziemi, w którym różne punkty są pobierane wzdłuż linii granicznej, a następnie rysowane na papierze. Po jej narysowaniu, odległość jest mierzona i przeliczana na niezbędną skalę na arkuszach pomiarowych.

Pomiary geodezyjne są ważne przy wyznaczaniu granic terenu, zarówno dla celów mieszkalnych jak i komercyjnych. Posiadając odpowiednie pomiary terenowe w aktach, nie ma potrzeby martwić się o spory o granice.

2 komentarze


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *